Перечень административных процедур

Пералік адміністрацыйных працэдур, якія ажыццяўляюцца ДУ "Заслужаны калектыў Рэспублікі Беларусь Дзяржаўны акадэмічны ансамбль танца Беларусі" па заявах грамадзян у адпаведнасці з Указам Прэзідэнта РБ ад 26.04.2010 № 200

Назва адміністрацыйнай працэдурыпадраздзяленне ўстановы, у якое грамадзянін павінен звярнуццадакументы і (або) звесткі, якія прадстаўляюцца грамадзянінам для ажыццяўлення адміністрацыйнай працэдурыпамер аплаты пры ажыццяўленні адміністрацыйнай працэдурымаксімальны тэрмін ажыццяўлення адміністрацыйнай працэдурытэрмін дзеяння даведкі, (рашэння), якія выдаюцца пры ажыццяўленні адміністрацыйнай працэдуры
1.Выдача выпіскі (копіі) з працоўнай кніжкі аддзел кадраў +375 17 397-46-85 бясплатна 5 дзён з дня звароту бестэрмінова
2. Выдача даведкі аб месцы працы і займаемай пасадзе аддзел кадраў +375 17 397-46-85 бясплатна 5 дзён
з дня звароту
бестэрмінова
3. Выдача даведкі аб перыядзе працы аддзел кадраў +375 17 397-46-85 бясплатна 5 дзён
з дня звароту
бестэрмінова
4. Выдача даведкі аб перайменаванні ўстановы аддзел кадраў +375 17 397-46-85 бясплатна 5 дней со дня обращения бестэрмінова
5. Выдача даведкі аб працы, якая дае права на датэрміновую пенсію аддзел кадраў +375 17 397-46-85 бясплатна 5 дзён
з дня звароту
бестэрмінова
6. Выдача даведкі аб памеры заработнай платы Бухгалтэрыя
+375 17 397-29-64
бясплатна 5 дзён
з дня звароту
бестэрмінова
7. Прызначэнне дапамогі па цяжарнасці і родах Бухгалтэрыя
+375 17 397-29-64
пашпарт ці іншы дакумент, які сведчыць асобу

лісток непрацаздольнасці (даведка аб часовай непрацаздольнасці)

бясплатна не пазней за дзень выплаты чарговай заработнай платы, стыпендыі, дапамогі на тэрмін, пазначаны ў лістку непрацаздольнасці (даведцы аб часовай непрацаздольнасці)
8. Прызначэнне дапамогі ў сувязі з нараджэннем дзіцяці
Бухгалтэрыя
+375 17 397-29-64
заява

пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу

даведка аб нараджэнні дзіцяці-у выпадку, калі дзіця нарадзілася ў Рэспубліцы Беларусь

пасведчанне аб нараджэнні дзіцяці-у выпадку, калі дзіця нарадзілася за межамі Рэспублікі Беларусь

копія рашэння суда аб скасаванні шлюбу альбо пасведчанне аб скасаванні шлюбу ці іншы дакумент, які пацвярджае катэгорыю няпоўнай сям'і, – для няпоўных сем'яў -

бясплатна 10 дзён з дня падачы заявы,
ў выпадку запыту дакументаў
і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый –
1 месяц
адначасова
9. Прызначэнне дапамогі жанчынам,
якія сталі на ўлік
у дзяржаўных арганізацыях аховы здароўя да
12-тыднёвага тэрміну цяжарнасці
Бухгалтэрыя
+375 17 397-29-64
заява

пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу

заключэнне ўрачэбна-кансультацыйнай камісіі

бясплатна 10 дзён з дня падачы заявы,
ў выпадку запыту дакументаў
і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый –
1 месяц
адначасова
10. Прызначэнне дапамогі па догляду за дзіцем ва ўзросце да 3 гадоў Бухгалтэрыя
+375 17 397-29-64
заява

пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу
пасведчанне аб нараджэнні дзіцяці (для замежных грамадзян і асоб без грамадзянства, якім прадастаўлены статус бежанца ў Рэспубліцы Беларусь, - пры наяўнасці такога пасведчання)
копія рашэння суда аб скасаванні шлюбу альбо пасведчанне аб скасаванні шлюбу ці іншы дакумент, які пацвярджае катэгорыю няпоўнай сям'і, – для няпоўных сем'яў

даведка аб выхадзе на працу, службу, вучобу
да заканчэння водпуску па догляду за дзіцем ва ўзросце да
3 гадоў і спыненні выплаты дапамогі – пры афармленні водпуску па догляду за дзіцем да дасягнення ім узросту 3 гадоў іншым членам сям'і

бясплатна 10 дзён з дня падачы заявы,
ў выпадку запыту дакументаў
і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый –
1 месяц
па дзень дасягнення дзіцем узросту 3 гадоў
11. Прызначэнне дапамогі на дзяцей, старэйшых за 3 гадоў Бухгалтэрыя
+375 17 3972964
заява

пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу

пасведчання
аб нараджэнні непаўналетніх дзяцей

копія рашэння суда аб скасаванні шлюбу альбо пасведчанне аб скасаванні шлюбу ці іншы дакумент, які пацвярджае катэгорыю няпоўнай сям'і, – для няпоўных сем'яў

даведка аб тым – што грамадзянін з'яўляецца навучэнцам, - на дзяцей, старэйшых за 14 гадоў (прадастащляецца на дату вызначэння права на дапамогу і на пачатак навучальнага года), а для навучэнцаў, якія навучаюцца за кошт уласных сродкаў, дадаткова паказваюцца адпаведныя звесткі

даведка аб тым, што грамадзянін з'яўляецца навучэнцам або выхаванцам
і ставіцца да прыходнага кантынгенту, –
на дзяцей, якія наведваюць установы адукацыі (у тым ліку дашкольныя)
з кругласутачным рэжымам знаходжання дзіцяці

звесткі аб атрыманых даходах (іх адсутнасці) кожнага члена сям'і за год,
які папярэднічае году звароту

пасведчанне дзіцяці-інваліда - для сем'яў,
якія выхоўваюць дзіця-інваліда ва ўзросце да 18 гадоў
даведка аб утрыманні аліментаў
і іх памеры

пасведчанне інваліда – для бацькі ў няпоўнай сям'і, якому ўстаноўлена інваліднасць I або II групы

бясплатна 10 дзён з дня падачы заявы,
ў выпадку запыту дакументаў
і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый –
1 месяц
па 31 снежня каляндарнага года, у якім прызначана дапамога, альбо па Дзень дасягнення дзіцем 16-, 18-гадовага ўзросту
12. Прызначэнне дапамогі па догляду за хворым дзіцем ва ўзросце да 14 гадоў Бухгалтэрыя
+375 17 3972964
лісток непрацаздольнасці бясплатна не пазней дня выплаты чарговай заработнай платы на тэрмін, пазначаны
ў лістку непрацаздольнасці
13. Прызначэнне дапамогі па догляду за дзіцем ва ўзросце да 3 гадоў і дзіцем-інвалідам ва ўзросце да 18 гадоў у выпадку хваробы маці альбо іншай асобы, якая фактычна ажыццяўляе догляд за дзіцем Бухгалтэрыя
+375 17 3972964
лісток непрацаздольнасці бясплатна не пазней дня выплаты чарговай заработнай платы на тэрмін, пазначаны
ў лістку непрацаздольнасці
14. Прызначэнне дапамогі па догляду за дзіцем-інвалідам ва ўзросце да 18 гадоў Бухгалтэрыя
+375 17 3972964
Заява

пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу пасведчанне дзіцяці-інваліда альбо заключэнне медыка-рэабілітацыйнай экспертнай камісіі аб устанаўленні дзіцяці інваліднасці
пасведчанне аб нараджэнні дзіцяці (для замежных грамадзян і асоб без грамадзянства, якім прадастаўлены статус бежанца ў Рэспубліцы Беларусь, - пры наяўнасці такога пасведчання)

выпіска (копія) з працоўнай кніжкі заяўніка або іншых дакументаў, якія пацвярджаюць яго незанятасць
даведка аб знаходжанні ў адпачынку па догляду за дзіцем да дасягнення ім узросту 3 гадоў – для маці або бацькі дзіцяці-інваліда ва ўзросце да 18 гадоў, якія знаходзяцца ў адпачынку па догляду за дзіцем да дасягнення ім ўзросту 3 гадоў

бясплатна 10 дзён з дня падачы заявы,
ў выпадку запыту дакументаў
і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый-
1 месяц
на тэрмін устанаўлення дзіцяці інваліднасці
15. Прызначэнне дапамогі пры санаторна-курортным лячэнні дзіцяці-інваліда Бухгалтэрыя
+375 17 397-29-6
лісток непрацаздольнасці бясплатна не пазней дня выплаты чарговай заработнай платы на тэрмін, пазначаны
ў лістку непрацаздольнасці
16. Выдача даведкі аб памеры прызначанага дапамогі на дзяцей і перыядзе яго выплаты Бухгалтэрыя
+375 17 397-29-64
пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу бясплатна 5 дзён
з дня звароту
бестэрмінова
17. Выдача даведкі аб выхадзе на працу, службу да заканчэння водпуску па доглядзе дзіцяці ва ўзросце да 3 гадоў і спыненні выплаты дапамогі аддзел кадраў +375 17 397-46-85 бясплатна 5 дзён з дня звароту бестэрмінова
18. Пастаноўка на ўлік (аднаўленне на ўліку, змяненне ўліковых дадзеных) грамадзян, якія маюць патрэбу ў паляпшэнні жыллёвых умоў жыллёвая камісія +375 17 397-46-85 заява

пашпарты ці іншыя дакументы, якія сведчаць асобу ўсіх паўналетніх грамадзян, пасведчанні аб нараджэнні непаўналетніх дзяцей, прымаемых на ўлік, маючых патрэбу ў паляпшэнні жыллёвых умоў і (або) якія складаліся на такім уліку

дакументы, якія пацвярджаюць права на пазачарговае або першачарговае прадастаўленне жылога памяшкання – - у выпадку наяўнасці такога права

бясплатна 1 месяц з дня падачы заявы бестэрмінова
19. Зняцце грамадзян з уліку маючых патрэбу
ў паляпшэнні жыллёвых умоў
жыллёвая камісія
+375 17 397-46-85
заява

пашпарты ці іншыя дакументы, якія сведчаць асобу ўсіх паўналетніх грамадзян

бясплатна 15 дзён
з дня падачы заявы
бестэрмінова
20. Выдача даведкі аб стане на ўліку маючых патрэбу ў паляпшэнні жыллёвых умоў
жыллёвая камісія
+375 17 397-46-85
пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу бясплатна у дзень звароту 6 месяцаў

Вышэйстаячая арганізацыя

МІНІСТЭРСТВА КУЛЬТУРЫ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

Пр. Пераможцаў, 11
220004, Мінск

Прыёмная і «гарачая лінія»: +375 (17) 203-75-74
(па буднім дням, з 9.00 да 18.00, перапынак: 13.00-14.00)
Электронны адрас: ministerstvo@kultura.by
Сайт: www.kultura.gov.by

Асабісты прыём грамадзян
https://www.kultura.by/by/asabisty-pryyom-gramadzyan/

Графік асабістага прыёму грамадзян, іх прадстаўнікоў і прадстаўнікоў юрыдычных асоб у Міністэрстве культуры Рэспублікі Беларусь

№ п/пПасадапрозвішча, імя, імя па бацькудні прыёмучас прыёму № кабінета
 1 Міністр  Маркевіч Анатоль Мечыслававіч першая серада месяца з 8.00 да 13.00  606
 2  Першы намеснік міністра Грамада Валерый Іванавіч  трэцяя серада месяца з 8.00 да
13.00
606а
Намеснік міністра  Саракач
Сяргей Аляксандравіч 
другая серада месяца  з 8.00 да 13.00  320 
4   Начальнік
галоўнага ўпраўлення дзяржаўных спецыяльных культурных мерапрыемстваў
і прафесійнага мастацтва 
Дрыга
Ірына Уладзіміраўна 
чацвёртая серада месяца з 8.00 да 13.00  608

28 апреля 2022 года Всемирный день охраны труда!

Тема Всемирного дня охраны труда: Общими усилиями сформировать позитивную культуру охраны труда

         В ГУ «Заслуженный коллектив Республики Беларусь Государственный академический ансамбль танца Беларуси»  формирование   позитивной культуры охраны труда осуществляем через внедрение, поддержку и продвижение концепции «нулевого травматизма» «Vision Zero».

         Основная цель Концепции нулевого травматизма – это вовлечение всех работников организаций в обеспечение безопасных условий и охраны труда с целью применения современных методов управления охраной труда, направленной на предупреждение несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний путем соблюдения «золотых правил» Концепции.

Беларуская мова BE 简体中文 ZH-CN English EN Русский RU